Εφαρμογή

Η εφαρμογή «ΕΡΜΗΣ» για κινητά Android, επιτρέπει στους ερευνητές, αλλά και στον γενικό πληθυσμό, να αποκτήσουν και να καταγράψουν πληροφορίες βιοποικιλότητας σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τα σημεία ενδιαφέροντος (POIs) του έργου.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι:

  • Παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τις τοποθεσίες του ΕΡΜΗ και τις σχετικές περιηγήσεις.
  • Παρέχει εικόνα σε πραγματικό χρόνο ειδών και σημείων ενδιαφέροντος του ΕΡΜΗ.
  • Επιτρέπει την αλληλεπίδραση ειδών σε πραγματικό χρόνο και την τροποποίηση των ειδών καταγραφής από τους χρήστες.
  • Ενθαρρύνει την απεικόνιση προκαθορισμένων σημείων ενδιαφέροντος (POI) σύμφωνα με την τρέχουσα τοποθεσία του χρήστη.
  • Παρέχει πλήρη πρόσβαση και ενσωμάτωση σε κινητές συσκευές της πλατφόρμας του έργου.

Μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε στο κινητό σας τηλέφωνο την εφαρμογή επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο: