Έξυπνες ψηφιακές εφαΡμογές και εργαλεία για την αποτελεσΜατική προώθΗση και ανάδειξη της βιοποικοιλότηταΣ των Ιονίων Νήσων

MIS code: 5034557

ΠερισσοτεραΝεα

Coming soon…

Read more

Portfolio Section

Coming soon…

Portfolio Section

Small Parallax Section

MORE INFO

Contact us

Please do not hesitate to contact us for any further information regarding project "ERMIS".

Phone :

0030-26610-87756

Email :

hilab@ionio.gr

Address :

Ionian University, Department of Informatics, Platia Tsirigoti 7, P.C. 49132, Corfu, Greece